LG Velvet

142,00 832,00 

Nowy
Dobry
Dostateczny
Uszkodzony