LG Velvet

174,00 1 216,00 

Nowy
Dobry
Dostateczny
Uszkodzony