LG Velvet

190,00 1 029,00 

Nowy
Dobry
Dostateczny
Uszkodzony