GoPro Hero 7 Silver

Dobry
Dostateczny

[/vc_column]
[/vc_column]
Dobry
Dostateczny