Pad Xbox 360

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony
Biały
Czarny

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony
Biały
Czarny