LG q60

46,00 226,00 

Dobry
Dostateczny
Uszkodzony